Ceník za realitní činnost

Provize - prodej nemovitosti


Procenta z dosažené kupní ceny plus DPH. Minimální výše provize 50.tis.Kč. Výše provize se odvíjí od typu nemovitosti a lokality. Provizi hradí prodávající. Nárok na provizi vzniká obstaráním příležitosti, koupi nemovitosti třetí osobou.  Provize je splatná po převodu kupní ceny na účet prodávajícího nebo po uzavření Kupní smlouvy. 

V případech podpisu budoucí kupní smlouvy vzniká nárok na zálohu na provizi ve výši 50% provize uzavřením této smlouvy a složením zálohy na kupní cenu. Nárok na zbývajících 50% provize vzniká uzavřením kupní smlouvy a doplacením celé kupní ceny prodávajícímu. 

3-5% z kupní ceny


Provize- pronájem nemovitostí

Nárok na provizi vzniká podpisem nájemní/podnájemní smlouvy. Provize plus DPH jsou splatné při podpisu této smlouvy nebo, v případě pronajímatele, po obdržení první platby nájemného a/nebo po obdržení jistoty.

Naše provize za zprostředkování pronájmu jsou následující:

Dlouhodobý pronájem - 12 měsíců nebo více: provizi hradí pronajímatel nemovitosti (z pravidla vždy u komerčních nemovitostí, u rezidenčních nemovitostí nad 15 tis.Kč/měs.). Nájemce hradí provizi dle druhu pronájmu, jeho výše a rozsahu (zpravidla vždy u rezidenčního pronájmu, pokud u zveřejněné nabídky není uvedeno výslovně BEZ PROVIZE). Jednou měsíční splátkou se rozumí celá částka hrazená za užívání nemovitosti, tj nájem včetně fixních poplatků (plus DPH).

Krátkodobý pronájem - méně než 12 měsíců: provizi hradí jak pronajímatel nemovitosti tak nájemce. 

Nájemce hradí provizi ve výši 20% z celkového nájemného vč.fixních poplatků za uvedené období v nájemní smlouvě (plus DPH), maximálně ve výši 1 měs. splátky (plus DPH).  

Pronajímatel hradí provizi ve výši 1/12 měsíčního nájemného vč.fixních poplatků (plus DPH) za každý jeden měsíc z období uvedeného v nájemní smlouvě.

1 -2 měsíční splátky

Tržní odhad nemovitosti

pro dědické řízení, vlastní potřebu při prodeji, pronájmu nemovitosti, atd.  

Znalecké posudky o ceně nemovitosti dle rozsahu od 7.000Kč                                                                        

3.500-5.000 Kč

Analýza trhu nemovitostí


2.000,-KČ /PRONÁJEM 

5.000,-Kč/ PRODEJ

Konzultační služby

Pro zájemce, kteří nejsou klienty realitní kanceláře

Konzultace s právníkem ( dle aktuální ceníku advokátní kanceláře, cena orientační)

Konzultace s hypotečním poradcem

Konzultace s daňovým poradcem ( Daňové přiznání z nabytí nemovitosti). Cena dle výkonu. 
Uvedené ceny jsou bez DPH. K výše uvedeným cenám je připočítáváno DPH (daň z přidané hodnoty) v zákonné výši, sazba 21 %.   

 

4.000 Kč/h

1.000 Kč/h
1.500 Kč/h