Realitní činnost 

Služby pro majitele nemovitostí - Služby pro zájemce o pronájem a koupi -  Poučení Spotřebitele - Ceník Služeb, Privacy Policy 

Služby pro majitele nemovitostí

Při prodeji nemovitosti:

 • Úvodní prohlídka nemovitosti 
 • Určení tržní ceny nemovitosti
 • Návrh postupu prodeje nemovitosti

 • Shromáždění potřebných dokumentů (list vlastnictví, nabývací titul, projektová dokumentace, kolaudační rozhodnutí, průkaz energetické náročnosti)
 • Stanovení rozsahu marketingové kampaně

 • Vyhotovení prezentace nemovitosti
 • Organizace prohlídek nemovitosti
 • Poskytování aktuálních informací o stavu prodeje
 • 
Jednání o optimální ceně v průběhu prodeje
 • 
Účast na schůzkách a jednáních (s právníky, hypotečními bankami, architekty)
 • Příprava smluvních podkladů spolupracujícím advokátem (rezervační smlouva, smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva)
 • Zajištění jistotních účtů, advokátních či notářských úschov (advokátní úschova u spolupracujícího advokáta zahrnuta v provizi)
 • Vyhotovení návrhu na vklad vlastnického práva

 • Zajištění znaleckých posudků 

 • Doručení všech potřebných dokumentů do podatelny katastru nemovitostí
 • Předání nemovitosti


 • Přehlášení médií (měřičů spotřeby energií apod.) na nového vlastníka.

Při pronájmu nemovitosti:

 • Provedeme úvodní prohlídku nemovitosti a konzultujeme postup pronájmu
 • Provedeme kvalifikovaný odhad a stanovíme aktuální výši tržního nájemného
 • Konzultujeme podmínky pronájmu, výši kauce, záloh na služby, servisních poplatků a preferovanou dobu nájmu
 • Definujeme cílovou skupinu potenciálních nájemců
 • Doporučíme úpravy nebo vylepšení, které podpoří zájem cílové skupiny a napomohou dosažení cílového nájemného
 • Zajistíme profesionální fotografie a popis nemovitosti
 • Zpracujeme webovou prezentaci nemovitosti
 • Zařadíme nemovitost do naší nabídky s využitím interní databáze poptávek a inzertních médií (tisková inzerce/PR, direct mail, venkovní reklama, internet) 
 • Organizujeme prohlídky a dle potřeby poskytujeme překladatelský servis
 • Vyjednáme podmínky pronájmu mezi pronajímatelem a nájemcem
 • Zajistíme nájemní smlouvu a předávací protokol 
 • Shromáždíme potřebné dokumenty (list vlastnictví, výpisy z obchodního rejstříku, a další přílohy ke smlouvě)
 • Provedeme předání nemovitosti
 • Po dobu trvání nájemního vztahu poskytujeme průběžnou asistenci

Služby pro zájemce o koupi, pronájem 

Služby pro zájemce o koupi 

 • Nabídnutí širokého výběru nemovitostí na prodej v atraktivních lokalitách

 • Vytvoření optimální nabídky nemovitostí podle specifických potřeb klienta
 • Informování o současných trendech a předpo-kládaném vývoji na realitním trhu
 • 
Nasměrování klienta s ohledem na jeho investiční záměr

 • Pružná organizace prohlídek nemovitostí dle časových možností klienta 
 • 
Poradenství ohledně postupu prodeje nemovitosti
 • 
Shromáždění všech potřebných dokumentů (list vlastnictví, nabývací titul, projektová dokumentace, kolaudační rozhodnutí)
 • 
Zajištění analýzy stavebně-technického stavu nemovitosti (posudek stavebního inženýra)
 • Návrhy smluvních dokumentů v rozsahu: rezervační smlouva, smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva, smlouvy o úschově
 • 
Zajištění jistotních účtů, advokátní nebo notářské úschovy (za výhodných podmínek)
 • Zajištění hypotečního úvěru

 • Zajištění znaleckého posudku pro účely daně z nabytí nemovitosti
 • 
Doručení všech potřebných dokumentů do podatelny katastru nemovitostí k zaregistrování prodeje
 • 
Organizace předání nemovitosti
 • 
Zajištění převodu médií (měřičů spotřeby energií apod.) na nového vlastníka.

Zastupování zájemců o pronájem

 • Aktivně vyhledáváme nemovitosti, které odpovídají požadavkům zájemce o pronájem, napříč realitním trhem
 • Organizujeme prohlídky nemovitostí dle časových možností zájemce o pronájem
 • Poskytneme poradenství ohledně postupu při pronájmu nemovitosti
 • Zajistíme nájemní smlouvu a vyjednáme podmínky v českém, anglickém jazyce
 • Shromáždíme potřebné dokumenty (list vlastnictví a další přílohy ke smlouvě)
 • Zorganizujeme předání nemovitosti a připravíme soupis vybavení a stavu nemovitosti
 • Po dobu trvání nájemního vztahu poskytujeme průběžnou asistenci  Povinně zveřejňované dokumenty ke stažení: